SilentDJ.com  GeurenDJ.com : Ervaar de relaxende en opzwepende aroma jockey silent disco show SilentDJ.com  GeurenDJ.com : Ervaar de relaxende en opzwepende aroma jockey 

Aroma jockey by GeurenDJ.com©
Ervaar de relaxende en opzwepende aroma jockey

Tintelingen van alle zintuigen!

De juiste geur kan mensen blij maken! Onze Aroma-DJ verspreidt geuren in de ruimte en het publiek worden geblazen.
Geuren kunnen het verschil maken, geur is het meest gevoelige van alle zintuigen en heeft een directe connectie met ons emotionele brein. Geuren hebben direct effect op onze emotis en herinneringen
De AromaDJ geeft een exta dimensie in beleving, door het verspreiden en mixen van geuren. Nast horen, zien en voelen wordt ook ruiken toegevoegd om meerzintuigen te beleven. Meer dan 50 geuren zijn beschikbaar en kunnen worden gemengd.
Samen met cold-ice, een grote ventilator en licht wordt het ook een visuele attractie.
Onze Aroma-DJ kan ook verschillende caracter-types hebben en past als chemist, mad scientist of model in elk event.
Wilt u iets aparts toevoegen aan uw event? Het kan accenten geven bij muziek en visuals, of een onbewuste atmosfeer of het kan de emoties versterken bij muziek of producten. Je ervaart meer met geuren! Een event met de juiste geur wordt positiever en intenser ervaren. Bovendien worden lichaamsgeuren of negatieve geuren overruled.
Voor meer info check www.geurendj.nl

GeurenDJ foto's

SilentDJ.com GeurenDJ.com : Ervaar de relaxende en opzwepende aroma jockey

SilentDJ.com GeurenDJ.com : Ervaar de relaxende en opzwepende aroma jockey

SilentDJ.com GeurenDJ.com : Ervaar de relaxende en opzwepende aroma jockey

SilentDJ.com GeurenDJ.com : Ervaar de relaxende en opzwepende aroma jockey

SilentDJ.com GeurenDJ.com : Ervaar de relaxende en opzwepende aroma jockey

SilentDJ.com GeurenDJ.com : Ervaar de relaxende en opzwepende aroma jockey

SilentDJ.com GeurenDJ.com : Ervaar de relaxende en opzwepende aroma jockey

 

GeurenDJ video

De warming up van onze uniek geurbeleving

 

The Scent DJ

The right scent can make people happy! Our Aroma DJ spreads (besides music) Scents that are blown into the audience.
Scents can make the difference, smelling is the most sensitive of all senses and has direct connection to our emotional brain. Scent has immediate effect on emotions and memories.
The Aroma DJ gives an extra dimension in experience, spreading and mixing scents. Beside hearing, seeing and feeling also smelling is added to enjoy more senses! More than 50 scents available that can be mixed as well.
Together with cold-ice, a blowing fan and light it becomes a visual attraction as well. DJ Character Our Aroma DJís can have several Ďcharacterí variations, as chemist, mad scientist or model Fits into every event
You want to add something special to your Event? It can give accents to music and visuals, or create a subconscious atmosphere or can strengthen emotions of music or products. You experience more with scents! An event with the right scent is experienced more positive and intense. It also overrules body odors and negative scents Contact our sales department for advice.

GeurenDJ is onderdeel van SilentDJ.com


 

GeurenDJ.com : Ervaar de relaxende en opzwepende aroma jockey

 


 

SilentDJ in 80 seconds #promo video #uitleg: